Gasellföretag tre år i rad! - Aromdekor

23 lokakuun, 2015

Gasellföretag tre år i rad!


Vi på Arom-dekor Kemi AB har för tredje året i rad blivit utsedda till Gasell företag, vilket vi är oerhört stolta över.

Kriterier för att bli ett Gasellföretag:
– Har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
– Har en omsättning som överstiger 10 Mkr
– Har minst tio anställda.
– Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
– Har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
– Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
– Har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
– Har sunda finanser.