Keskitymme ympäristöön - Aromdekor

Joutsen

Pohjoismainen ympäristömerkki on ollut olemassa vuodesta 1989, ja se on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, jota Ruotsissa hallitsee Miljömärkning Sverige AB hallituksen puolesta. Ympäristömerkkien tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään hyviä ympäristövalintoja.

Kuinka vaatimukset kehitetään?
Pohjoismaiden Ympäristömerkintä kehittää kriteerit eli kokoelman vaatimuksia tietylle tuotteelle tai palvelualueelle. Ne kehitetään elinkaarinäkökulmasta – raaka-aineesta jätteisiin. Usein on kyse kriteerien kehittämisestä tuotteille, joita monet ihmiset käyttävät suuria määriä.

Kaikki saatavilla olevat tuotteet eivät voi olla Pohjoismaiden ​​Ympäristömerkittyjä tuotteita. Ennen kuin Pohjoismaiden Ympäristömerkintä päättää, onko alueelle kehitettävä kriteerejä, tehdään toteutettavuustutkimus. Siten saadaan selville, onko tuotteeseen kytketty suuri ympäristöongelma ja onko parantamisen varaa.

Pohjoismaiden Ympäristömerkintä arvioi myös, voiko Pohjoismainen ympäristömerkki myötävaikuttaa ympäristöä vähemmän vahingoittavaan tuotekehitykseen. Pohjoismaat kehittävät kriteerejä yhdessä. Ruotsissa Ruotsin ympäristömerkintälautakunta päättää kriteerikysymyksistä. Sen jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää, mitä tuoteryhmiä ja kriteerejä sovelletaan koko Pohjoismaissa.

Pohjoismaisella ympäristömerkillä varustetut Arom-dekor Kemin tuotteet ovat;
– AdProLine® Proline Clean
– AdProLine® Proline Foam
– AdProLine® Proline Brush
– AdProLine® Proline Rinse
* Tietoja Joutsenesta saat osoitteesta www.svanen.se

Bra Miljöval

Bra Miljöval on Ruotsin luonnonsuojeluseuran ympäristömerkki, joka listaa tuotteet ja palvelut, jotka ovat vähiten haitallisia ympäristölle. Tuotteita / palveluita, joilla on hyvän ympäristövalinnan merkinnät, on siksi kehitettävä jatkuvasti, jotta ne olisivat ympäristöystävällisempiä.

Bra Miljöval ympäristömerkki perustuu kahteen perusajatteluun: luonnonvarojen säästäminen ja biologisen monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden vaarantamiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikki myrkylliset ja vaikeasti hajoavat kemikaalit on poistettava. Kaksi muuta tavoitetta on vähentää energian kokonaiskulutusta ja siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin.

Tuotteet ja palvelut, jotka on merkitty Bra Miljöval, säästävät luontoa. Osa merkinnöistä on onnistunut siinä, että luonnolliset vesivirrat on suojattu ja vesivoimalaitokset on mukautettu ympäristöön. Toinen hyvä tulos on, että ympäristölle vaarallinen pinta-aktiivinen aine LAS on periaatteessa kadonnut Ruotsalaisista pesuaineista, mikä tekee niistä ainutlaatuisia maailmassa. Vaatimukset ovat tiukat ja vaatimuksia kiristellään vähitellen. Lisenssinsaajien kriteerit ovat tiukat ja muuttuvat jatkuvasti. Tuotetta / palvelua on siis jatkuvasti kehitettävä, jotta se olisi ympäristöystävällisempi. Eri toiminta-alueiden kriteerit eroavat toisistaan.

Arom-dekor Kemi OY:nn tuotteet, jotka on merkitty Bra Miljöval ympäristömerkilla, ovat;
– AdProLine®-pesuneste valmiiksi sekoitettu, -18 ° C
– AdProLine®-pesuneste valmiiksi sekoitettu, -30 ° C
– AdProLine®-pesuneste tiivistetty
* Tietoja Bra Miljöval  ympäristömerkinnästä saat osoitteesta www.naturskyddsforeningen.se

Kemikaliesvepet

Göteborgin ympäristöhallinto kehitti 1990-luvun alkupuolella ”Kemikaliesvepet” -hankkeesta kriteerit ympäristöystävällisille autonhoitotuotteille ja listasi ne. Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys on nyt vastuussa luetteloista ja sitten nimi on sisällytetty. Tavoitteena on nyt, kuten tuolloinkin, helpottaa yritysten julkisten hankkijoiden ja ympäristöpäälliköiden ostaa autonhoitotuotteita, joissa kemiallinen sisältö täyttää tiukat ympäristö- ja terveyshaittoja koskevat vaatimukset.

Kemikaliesvepet luetteloimat Arom-dekor Kemin tuotteet ovat;
– AdProLine® Proline Degreaser
– AdProLine® Kylmärasvanpoisto Extra
– AdProLine® Tehopesu
– AdProLine® Microrasvanpoisto

Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirjeemme