027-249 990             info@aromdekor.fi

Tapahtuma

Hae

Inloggad som:

Uusi asiakas

Unohtunut salasana

Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse ”Lähetä”. Saat ohjeet sisäänkirjautumiseen sähköpostitse.

YMPÄRISTÖÖN KESKITTYEN

Keskitymme työssämme jatkuvasti ympäristöön, sekä työympäristöön että ympäristövaikutuksiin. Asiakkaanamme voit aina olla varma siitä, että olet tekemisissä ympäristöstä välittävän toimittajan kanssa. Valmistuksessa, käsittelyssä ja tuotannossa keskitytään aina hyvään työympäristöön ja ympäristövaikutuksiin.


YMPÄRISTÖMERKITYT TUOTTEET

Pyrimme saamaan ympäristömerkin mahdollisimman monelle tuotteellemme ja siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja niiden sisältöä. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on nykyään useita tuotteita, jotka on merkitty Hyvä ympäristövalinta -merkillä, Joutsenmerkillä ja Kemikaliesvepet-merkillä. Lue lisää ympäristömerkeistä alta.

Hyvä ympäristövalinta 

Hyvä ympäristövalinta on Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen myöntämä ympäristömerkki, jossa luetellaan ympäristölle vähiten haitalliset tuotteet ja palvelut. Hyvä ympäristövalinta -merkillä varustettuja tuotteita/palveluja on siksi jatkuvasti kehitettävä ympäristöystävällisemmiksi.

Hyvä ympäristövalinta -ympäristömerkki perustuu kahteen perusajatukseen: luonnonvaroja on suojeltava ja luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten terveyttä ei saa vaarantaa. Tähän sisältyy kaikkien myrkyllisten ja vaikeasti hajoavien kemikaalien poistaminen. Kaksi muuta tavoitetta ovat energian kokonaiskäytön vähentäminen ja siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin.

MONIA MENESTYKSIÄ HYVIEN YMPÄRISTÖVALINTOJEN ANSIOSTA

Hyvä ympäristövalinta -merkinnällä varustetut tuotteet ja palvelut säästävät luontoa. Merkin menestyksiä ovat muun muassa luonnollisten vesistöjen suojelu ja vesivoimalaitosten viherryttäminen. Toinen hyvä tulos on se, että ympäristölle haitallinen LAS-tensidi on käytännössä kadonnut ruotsalaisista pesuaineista, mikä tekee niistä ainutlaatuisia maailmassa.

VAATIMUKSET OVAT TIUKAT JA TIUKKENEVAT JATKUVASTI

Luvanhaltijoiden kriteerit ovat tiukat ja kehittyvät jatkuvasti. Merkillä varustettuja tuotteita/palveluita on siksi jatkuvasti kehitettävä ympäristöystävällisemmiksi. Eri toiminta-alojen kriteerit eroavat toisistaan.

JOUTSEN

Joutsenmerkki on ollut olemassa vuodesta 1989, ja se on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki, jota Ruotsissa hallinnoi Miljömärkning Sverige AB hallituksen toimeksiannosta. Ympäristömerkin tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään ympäristön kannalta hyviä valintoja.

MITEN VAATIMUKSET LAADITAAN?

Nordisk Miljömärkning (NM) kehittää kriteerit eli kokoelman vaatimuksia tietylle tuote- tai palvelualalle. Niitä kehitetään elinkaarinäkökulmasta – raaka-aineesta jätteeseen. Usein kyse on kriteerien kehittämisestä tuotteille, joita käytetään suuria määriä ja joita monet ihmiset käyttävät.

Kaikkia tuotteita ei voida Joutsenmerkitä. Ennen kuin NM päättää, haluaako se laatia kriteerit tietylle alueelle, tehdään esitutkimus. Siinä selvitetään, liittyykö tuotteeseen merkittävä ympäristöongelma ja onko siinä parantamisen varaa. NM arvioi myös, voiko Joutsenmerkki edistää vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotteiden kehittämistä.

Pohjoismaat kehittävät kriteerit yhdessä. Ruotsissa Svenska Miljömärkningsnämnden päättää kriteereihin liittyvistä kysymyksistä. Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää sitten, mitä tuoteryhmiä ja kriteerejä sovelletaan kaikkialla Pohjoismaissa.

KEMIKALIESVEPET

1990-luvun alussa Göteborgin ympäristöhallinto kehitti ja listasi ympäristöystävällisten autonhoitotuotteiden kriteerit "Kemikaliesvepet" -hankkeen puitteissa. Luonnonsuojeluyhdistys on nyt vastuussa luetteloista, ja nimi siirtyy niiden mukana. Tavoitteena on nyt, kuten tuolloin, että julkisten hankkijoiden ja yritysten ympäristövastaavien on helppo ostaa autonhoitotuotteita, joiden kemikaalipitoisuus täyttää tiukat ympäristö- ja terveysvaaroja koskevat vaatimukset.


VÄHENNÄMME HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VUOSITTAIN MÄÄRÄLLÄ, JOKA VASTAA 342 TÄYTTÄ MENOPALUULENTOA VÄLILLÄ TUKHOLMA-LONTOO

Olemme osa Vilokan-konsernia, joka on ympäristöteknologiaan, vedenkäsittelyyn ja kierrätykseen keskittyvä yritysryhmä. Konsernin yritykset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja luovat synergiaetuja, jotka lisäävät kiertotalouden hyötyjä. Käyttämällä puhdistettuja ja kierrätettyjä raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa säästämme ympäristöä. Ympäristön, talouden ja tulevaisuuden puolesta.

Vilokan ADF Solution, joka on myös osa Vilokan-konsernia, käsittelee ja puhdistaa MPG:tä (monopropyleeniglykolia) jäänpoistonesteestä Arlandan lentoaseman ulkopuolella sijaitsevassa laitoksessaan. Tätä MPG:tä käytetään uudelleen uusien glykolituotteiden tuotannossa.

Jotta ymmärtäisimme esimerkiksi MPG:n kierrätyksen laajuuden ja merkityksen, tässä laskentaesimerkki:
- 5 000 tonnia MPG:tä tuotetaan (puhdistetaan) yhden vuoden aikana Vilokanin Arlandan laitoksessa
- 5 000 tonnia MPG:tä vastaa 15 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä
- Menopaluulento Tukholma-Lontoo vastaa 292 kg/CO2:ta henkilöä kohden
- Täysi normaalikokoinen lentokone, joka lentää tätä reittiä, kuljettaa n. 150 matkustajaa
- 15 000 tonnia/292 kg/CO2 henkilöä kohden tarkoittaa yhteensä 51 369 Tukholma/Lontoo menopaluumatkaa vuodessa
- Tämä vastaa 342 täyttä Tukholma/Lontoo menopeluulentoa

 

Osta MPG