027-249 990             info@aromdekor.fi

Tapahtuma

Hae

Inloggad som:

Uusi asiakas

Unohtunut salasana

Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse ”Lähetä”. Saat ohjeet sisäänkirjautumiseen sähköpostitse.

Arom-dekorin käytännesäännöt

Arom-dekor Kemi Oy:n käytännesäännöt perustuvat arvoihimme, ja ne perustuvat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruptiota koskeviin periaatteisiin YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen ja niiden taustalla olevien yleissopimusten, julistusten ja ohjeiden mukaisesti. Käytännesääntöjen tavoitteena on varmistaa, että toimittajillamme* on turvalliset työehdot, että työntekijöitä kunnioitetaan ja kohdellaan arvokkaasti ja että valmistusprosesseissa otetaan huomioon sekä ulkoinen että sisäinen ympäristö.

*Toimittajilla tarkoitetaan kaikkia arvoketjun toimittajia ja toimijoita.

 

Arom-dekorin käytännesäännöt muodostavat yhdessä arvojemme kanssa perustan liiketoiminnallemme ja osoittavat sekä itsellemme että ulkomaailmalle, mitä meiltä voidaan odottaa. Kuvaamme velvoitteet, lait ja vaatimukset, jotka ohjaavat meitä eettisten ongelmien kohtaamisessa ja auttavat meitä tekemään hyviä päätöksiä.


EDELLYTÄMME KÄYTÄNNESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISTA

Arom-dekor edellyttää, että kaikki toimittajat ja työntekijät toimivat käytännesääntöjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Me kaikki myötävaikutamme Arom-dekorin pitkän aikavälin menestyksen asemasta tai roolista riippumatta. Esimiehillämme on velvollisuus näyttää esimerkkiä ja varmistaa, että heidän tiiminsä noudattaa käytännesääntöjämme.

 

Arom-dekorin työntekijöiden on hälytettävä, jos he epäilevät, että käytännesääntöjämme tai lainsäädäntöä on rikottu. Ensisijaisesti työntekijät ilmoittavat asiasta esimiehelleen, mutta jos tämä ei ole tarkoituksenmukaista, he voivat myös ilmoittaa epäilyistään nimettömästi arom-dekorin ilmiantojärjestelmän kautta.

 

Jos työntekijä päättää olla noudattamatta käytännesääntöjä, se voi johtaa kurinpitotoimiin, mukaan lukien irtisanomisriski tai oikeustoimet. Jos toimittaja syyllistyy vakavaan rikkomukseen tai osoittaa toistuvasti haluttomuutta tehdä parannuksia, tämä voi vaarantaa toimittajan liikesuhteen Arom-dekorin kanssa, ja asiassa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin.


YHTEENVETO KÄYTÄNNESÄÄNNÖISTÄMME

EETTINEN LIIKETOIMINTA

 • Meillä on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan
 • Kaikkien taloudellisten asiakirjojen on oltava täydellisiä ja täsmällisiä
 • Tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin, on vältettävä
 • Noudata kilpailulainsäädäntöä
 • Lainsäädäntöä ja verohallinnon periaatteita on aina noudatettava 

IHMISOIKEUDET

 • Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia 
 • Edistämme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
 • Kaikkien tulisi kohdella työntekijöitä kunnioittavasti ja arvokkaasti
 • Meillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiä ja syrjintää kohtaan
 • Emme hyväksy pakkotyötä tai orjatyövoimaa
 • Emme hyväksy lapsityövoimaa 

TERVEYS & TURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

 • Meillä on nollavisio työtapaturmista 
 • Työskentelemme ennakoivasti luodaksemme tapaturmattoman työympäristön
 • Työntekijöillä on oltava työhönsä soveltuva turvallisuuskoulutus
 • Mukautetut ja asianmukaiset suojavarusteet 

YMPÄRISTÖVASTUU

 • Asetamme etusijalle toimittajat, jotka työskentelevät ennakoivasti ja järjestelmällisesti kestävän ympäristön puolesta
 • Työskentelemme ennakoivasti ympäristötyön jatkuvan parantamisen puolesta
 • Teemme ilmastotyötä Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti

Arvomme

Arom-dekor on yritys, jolla on vahvat ja selkeät arvot