Lisätarvikkeet

Pistolhandtag, automatiskt med flödesmätare

Pistolhandtag med automatisk avstängning som slår av när tanken är full. Detta pistolhandtag är anpassat så att flödet inte öppnas innan den känner av magneten, på så vis undviker man att fyllning sker i fel tank t.ex. i dieseltanken.

Tekniset tiedot